The Art of Acupuncture

Stacks Image 10

"Het hart van de Chinese Geneeskunde is het ontvouwen van het leven" "transformeren"


De naald is het “instrument” dat het proces in beweging zet.

Soms raken we de weg kwijt of zitten we helemaal vast in ons zelf.

Acupunctuur is een onderdeel uit de Traditionele Chinese Geneeswijze dat via naalden energie zowel mentaal, emotioneel en fysiek in beweging zet. De innerlijke wijsheid die we allemaal bezitten maar soms verborgen ligt onder blokkades kan weer stromen en voor nieuwe inzichten, balans en gezondheid zorgen.

"Steeds meer mensen maken gebruik van acupunctuur om hun bewustzijnsproces te ondersteunen en in beweging te zetten."

Na bijna 15 jaar beoefenen van acupunctuur is het een evidentie geworden om mensen snel inzicht te geven over hun fysieke, mentale en emotionele gesteldheid.
Integriteit, helderheid, realiteit-zin zijn key-words in deze methode. De ontvouwing gebeurt van binnen uit en de
naald is het “instrument” dat het proces in beweging zet.
De energie en inzichten die vrijkomen kunnen direct verhelderend zijn of vragen om verdere begeleiding of verdieping.
Deze verdere begeleiding kan bestaan uit doorverwijzen naar artsen, therapeuten of coaches gespecialiseerd in datgene dat bij U op dat moment speelt en nodig is.

Fysieke, mentale en emotionele klachten zijn verbonden met elkaar en houden elkaar in stand.
Inzicht en acceptatie hierin maakt dat we de energie kunnen transformeren en omzetten in beweging of “werkelijke actie”. Het is de weg die ons terug op ons levenspad brengt, de weg naar gezondheid, kracht en geluk.Ons bewustzijnsproces  is een weg naar  meesterschap en “verlichting”..